Lisa sündmus  

   

Seoses eriolukorraga jäetakse ära avalikud üritused esialgu kuni 17. maini 2020.

Ka hilisemate sündmuste toimumine pole veel selge.

Abinõud on võetud tarvitusele seoses COVID-19 viiruse levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega. 

Püüame hoida Teid edasiste sündmuste arenguga kursis.